MENU

Sammanfattning av åtgärder som du kan vidta om du inte kan ansluta till NordVPN på Linux.

 • URLをコピーしました!

*この記事は、一部プロモーションが含まれています。

この記事では、LinuxでNordVPNに繋がらない時の対策方法について解説していきます。

NordVPNför attDen levereras med en fullständig pengarna-tillbaka-garanti under de första 30 dagarna.så det är en riskfri provperiod.

Om du faktiskt provar NordVPN och inte gillar det kan du få en fullständig återbetalning genom att skicka ett enkelt "Please refund." via kontaktformuläret på den officiella webbplatsen.

NordVPN erbjuder även tillfälliga rabatterbjudanden.För den senaste informationen om rabatter på NordVPN, gå tillKontrollera från följande länkar.

↓pil (märke eller symbol)

Klicka här för att komma till den officiella webbplatsen för NordVPN.
*Nu med en 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti.

Innehållsförteckning

LinuxでNordVPNに繋がらない時に対策方法

NordVPNをOFFにして、ネットが繋がるかどうかを確認する

まずは、NordVPNを通さない状態で、インターネットに接続できる状態であるかどうかを確認してください。

 1. 以下のコマンドを入力し、NordVPNを切断する

nordvpn disconnect

2.ウェブブラウザで任意のウェブサイトにアクセスする

  インターネット接続がブラウズ、ストリーミング、ゲームに十分安定したものであることを確認してください。そのためには、NordVPNを無効にして、どのウェブサイトにもアクセスできるかどうかを確認します。

  アクセスできない場合は、インターネットが不安定であることを意味します。アクセスできる場合は、VPN に何らかの問題があることを意味します。以下の方法を実行してください。

  NordVPNアプリをアップデートする

  ステップ1:ターミナルを開いてください。

  ステップ2:以下のコマンドを入力し、アプリをアップデートします。

  sudo apt update

  sudo apt upgrade 

  アプリを再インストールする

  ステップ1:以下のコマンドを入力し、アプリを削除します。

  sudo apt --purge autoremove nordvpn*

  ステップ2:アプリを再インストールします。

  アプリを再インストールは以下の記事をご覧ください。

  あわせて読みたい
  Sammanfattning av hur du konfigurerar och använder NordVPN på Linux. Den här artikeln förklarar hur du konfigurerar och använder NordVPN på Linux. Hur du installerar och använder NordVPN på Linux Hur du installerar NordVPN på Linux NordVPN har en ...

  手動で接続する方法を使用する

  ステップ1:ターミナルを開く(キーボードショートカット:Ctrl + Alt + T)。

  ステップ2:IPV6を無効にします。

  ステップ3:IPV6を無効にした後、OpenVPNクライアントをインストールします。

  sudo apt-get install openvpn

  ご本人確認のため、ユーザーパスワードの入力をお願いする場合があります。

  ステップ4:コマンドでOpenVPNの設定ディレクトリに移動します。

  cd/etc/openvpn

  ステップ5:OpenVPN の設定ファイルをコマンドでダウンロードします。

  sudo wget https://downloads.nordcdn.com/configs/archives/servers/ovpn.zip

  ステップ6:unzipパッケージがインストールされていない場合は、次のように入力してダウンロードしてください。

  sudo apt-get install unzip

  ステップ7:ovpn.zipをコマンドで展開します。

  sudo unzip ovpn.zip

  ステップ8:使わなくなったファイルを削除する。

  sudo rm ovpn.zip

  ステップ9:サーバーの設定が置かれているディレクトリを入力します。これらのフォルダーは、ovpn_udpまたはovpn_tcpという名前です。

  cd/etc/openvpn/ovpn_udp/

  cd/etc/openvpn/ovpn_tcp/

  ステップ10:利用可能なすべてのサーバーのリストを表示するには、次のコマンドを入力します。

  ls -al

  ステップ11:接続するサーバーを選択します。

  ステップ12:選択した設定でOpenVPNを起動します。次のコマンドを入力します。

  sudo openvpn [file name]

  sudo openvpn us2957.nordvpn.com.udp.ovpn

  sudo openvpn /etc/openvpn/ovpn_udp/us2957.nordvpn.com.udp.ovpn

  ステップ13:OpenVPNが認証情報の入力を求めてきます。NordVPNサービスの認証情報を入力します。

  NordVPNサービスの認証情報は、Nordアカウントで確認できます。右側のコピーボタンを使って資格情報をコピーしてください。

  ステップ14:VPNへの接続に成功しました。

  Kontakta NordVPN

  Om problemet kvarstår kan det vara bäst att kontakta NordVPN direkt.

  Flera användare har rapporterat att de har fått patchar från NordVPN, så om du upplever problem med NordVPN bör du se till attNordVPN:s webbplats för supportKontakt.

  ↓pil (märke eller symbol)

  Klicka här för att komma till den officiella webbplatsen för NordVPN.
  *Nu med en 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti.

  sammanfattning

  この記事では、LinuxでNordVPNに繋がらない時の対策方法について解説しました。

  NordVPNför attDen levereras med en fullständig pengarna-tillbaka-garanti under de första 30 dagarna.så det är en riskfri provperiod.

  Om du faktiskt provar NordVPN och inte gillar det kan du få en fullständig återbetalning genom att skicka ett enkelt "Please refund." via kontaktformuläret på den officiella webbplatsen.

  NordVPN erbjuder även tillfälliga rabatterbjudanden.För den senaste informationen om rabatter på NordVPN, gå tillKontrollera från följande länkar.

  ↓pil (märke eller symbol)

  Klicka här för att komma till den officiella webbplatsen för NordVPN.
  *Nu med en 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti.

  Dela den med mig om du vill!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
  Innehållsförteckning