MENU

Hur man löser problemet med att inte kunna ansluta till NordVPN på Android

 • URLをコピーしました!

*この記事は、一部プロモーションが含まれています。

この記事では、androidスマートフォンでNordVPNに接続できない時の解決方法について解説していきます。

NordVPNför attDen levereras med en fullständig pengarna-tillbaka-garanti under de första 30 dagarna.så det är en riskfri provperiod.

Om du faktiskt provar NordVPN och inte gillar det kan du få en fullständig återbetalning genom att skicka ett enkelt "Please refund." via kontaktformuläret på den officiella webbplatsen.

NordVPN erbjuder även tillfälliga rabatterbjudanden.För den senaste informationen om rabatter på NordVPN, gå tillKontrollera från följande länkar.

↓pil (märke eller symbol)

Klicka här för att komma till den officiella webbplatsen för NordVPN.
*Nu med en 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti.

Innehållsförteckning

Hur man löser problemet med att inte kunna ansluta till NordVPN på Android

AndroidデバイスでNordVPNに接続できない理由はいくつかあります。

これらには、アカウントの状態、アプリの構成、またはネットワーク設定の問題が含まれます。以下のステップを一つずつ進めていくことでトラブルシューティングを行うことができます。

 • 自分のアカウントが有効であることを確認します。
 • TCPとUDPのプロトコルを切り替えてください。
 • NordVPNアプリを再インストールしてみてください。

自分のアカウントが有効であることを確認します

 1. NordVPNのアカウントページに移動します。
 2. 認証情報を使ってログインしてください。
 3. ログインに問題がある場合は、パスワードをリセットしてみるか、NordVPNのサポートKontakt.
 4. ログインしたら、アカウントのステータスを確認します。
 5. アクティブと表示されている場合は、次の解決策に進むことができます。

万が一、アカウントが有効でない場合は、NordVPNサポートに連絡するか、サブスクリプションが更新されていることを確認する必要があります。

TCPとUDPのプロトコルを切り替えてください

 1. 設定メニュー(左上)を開きます。
 2. VPNプロトコル]をタップします。
 3. OpenVPN(UDP)またはOpenVPN(TCP)プロトコルを選択します。

NordVPNアプリを再インストールしてみてください

 1. Google Playストアにアクセスし、NordVPNを検索します。
 2. [アンインストール]をクリックします。
 3. アンインストールプロセスが終了したら、再度インストールをクリックします。

NordVPNに連絡します

Om problemet kvarstår kan det vara bäst att kontakta NordVPN direkt.

Flera användare har rapporterat att de har fått patchar från NordVPN, så om du upplever problem med NordVPN bör du se till attNordVPN:s webbplats för supportKontakt.

↓pil (märke eller symbol)

Klicka här för att komma till den officiella webbplatsen för NordVPN.
*Nu med en 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti.

sammanfattning

この記事では、androidスマホでNordVPNに接続できない時の解決方法について解説しました。

NordVPNför attDen levereras med en fullständig pengarna-tillbaka-garanti under de första 30 dagarna.så det är en riskfri provperiod.

Om du faktiskt provar NordVPN och inte gillar det kan du få en fullständig återbetalning genom att skicka ett enkelt "Please refund." via kontaktformuläret på den officiella webbplatsen.

NordVPN erbjuder även tillfälliga rabatterbjudanden.För den senaste informationen om rabatter på NordVPN, gå tillKontrollera från följande länkar.

↓pil (märke eller symbol)

Klicka här för att komma till den officiella webbplatsen för NordVPN.
*Nu med en 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti.

Dela den med mig om du vill!
 • URLをコピーしました!
 • URLをコピーしました!
Innehållsförteckning