MENU

Sammanfattning av NordVPN:s torrentanvändning (P2P).

  • URLをコピーしました!

*この記事は、一部プロモーションが含まれています。

I den här artikeln.NordVPNのP2Pの使い方について解説していきます。

NordVPNför attDen levereras med en fullständig pengarna-tillbaka-garanti under de första 30 dagarna.så det är en riskfri provperiod.

Om du faktiskt provar NordVPN och inte gillar det kan du få en fullständig återbetalning genom att skicka ett enkelt "Please refund." via kontaktformuläret på den officiella webbplatsen.

NordVPN erbjuder även tillfälliga rabatterbjudanden.För den senaste informationen om rabatter på NordVPN, gå tillKontrollera från följande länkar.

↓pil (märke eller symbol)

Klicka här för att komma till den officiella webbplatsen för NordVPN.
*Nu med en 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti.

Innehållsförteckning

P2PサーバーNordVPNとは?

P2Pとして一般に知られているピアツーピアネットワークは、多くのインターネットユーザーとファイルを共有するための最も速く、信頼性が高く、便利な方法の1つです。

通常、ファイルをダウンロードする場合、専用のサーバーやサーバーのネットワークにアクセスし、そこからダウンロードしたいファイルを選択することになります。

つまり、P2Pが導入されている場合、ファイルをダウンロードした人は、デフォルトでアップローダーとなります。これにより、ファイル共有のプロセス全体が、組織的、簡単、かつ効率的になります。

↓pil (märke eller symbol)

Klicka här för att komma till den officiella webbplatsen för NordVPN.
*Nu med en 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti.

NordVPNのトレント(P2P)の使い方

NordVPNに登録する

日本公式サイトNordVPNから登録する必要があります。

NordVPNをインストールする

NordVPNへの登録が完了したら、ソフトウェアをインストールします。

NordVPNのホームページのトップメニューに表示される[VPNをダウンロード]をクリックします。

ダウンロード画面が表示されますので、[アプリをダウンロード]をクリックしてください。

[NordVPNSetup.exe]をダウンロードし、ダブルクリックで起動します。

[NordVPNSetup.exe]が起動したら、指示に従いインストールを進めてください。

Windowsがファイルの実行を聞いてきますので、[はい]をクリックします。

NordVPNのソフトにログインする

デスクトップ上のNordVPNのショートカットをダブルクリックして、NordVPNソフトを起動します。

登録時に使用したメールアドレスとパスワードを入力します。入力したら、[サインイン]をクリックします。これでNordVPNを利用する準備が整いました。

NordVPNのセキュリティ設定

NordVPNでトレント(P2P)を利用する場合、セキュリティのためにキルスイッチをONにすることをお勧めします。

キルスイッチをオンにするには、先ほどインストールしたNordVPNアプリケーションを起動します。

ログイン後、上部の[歯車アイコン]→[キルスイッチ]→[インターネットキルスイッチ]の順でオンにします。

P2Pサーバーで接続

NordVPNアプリケーションのメインページに戻り、[P2P]をクリックします。

すぐにP2Pサーバーに接続され、インターネット通信が暗号化されます。

↓pil (märke eller symbol)

Klicka här för att komma till den officiella webbplatsen för NordVPN.
*Nu med en 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti.

NordVPNをトレント(P2P)でおすすめする理由

VPNサービスは、常に必要なセキュリティを提供します。これにより、ハッカーがあなたのプライバシーにアクセスすることを心配することなく、P2Pネットワークを楽しむことができるようになります。

NordVPNは、そのようなサービスを提供するトッププレイヤーです。お気に入りのコンテンツを共有しながら最高の体験を楽しむために、保証されたセキュリティと同時に他のいくつかの利点も提供しています。

NordVPNはウェブ上で匿名性を保つのに役立ちます

NordVPNは、DNSリーク保護、自動キルスイッチ、厳格なノーログポリシーなどの素晴らしい機能を提供し、インターネット上であなたの身元を隠しておくことを支援します。これは、P2Pネットワーク上であなたの活動の詳細を他のユーザーに明らかにしてしまうため、重要なことなのです。

DNSリーク保護は、ウェブ上でのあなたの活動の詳細が、ISPのような外部の関係者から決してアクセスできないようにします。自動キルスイッチは、あなたのVPNへの接続が突然低下したときに防御の余分な層を提供します。

NordVPNの厳格なノーログポリシーは、あなたの活動がP2Pネットワーク上で決して監視されたり記録されたりしないことを保証します。

NordVPNは無制限で超高速なウェブアクセスを提供します

P2Pネットワークは、地理的な制限や検閲のためにアクセスできないことがあります。しかし、VPNサービスを採用することで、これらの障害を簡単に克服することができます。NordVPNの場合、プロバイダーは世界中に配置されたサーバーによって、地理的な制限や検閲を簡単に打ち負かすことができます。

NordVPNは、あなたの地元のISPによってあなたのインターネット活動に置かれた制限を回避することができます。例えば、あなたのインターネット接続を遅くする帯域幅のスロットルです。そしてもちろん、P2Pネットワークはしばしば重いデータを伴うので、これは大きな問題です。

NordVPNは、あなたのインターネット活動を軍事レベルの暗号化で装備することで、ここであなたを支援します。そうすれば、あなたのISPはあなたの帯域幅を追跡して調整することができないので、超高速のウェブアクセスを提供することができます。

NordVPN är för närvarande en av de bästa VPN-tjänsteleverantörerna i världen. Tjänsten är tillförlitlig och effektiv och ger dig allt du behöver för att smidigt surfa på nätet från plats till plats.

NordVPN utmärker sig på följande områden.

Bred servertäckning

NordVPN har för närvarande mer än 5 400 servrar i 59 länder. Den här VPN-tjänsten täcker också alla länder med hög trafik i världen, så det är inga problem att byta plats.

Oöverträffad serverhastighet

NordVPN är också betydligt snabbare än många andra VPN-tjänster. Hastigheten varierar från server till server, men med denna VPN bör du få över 100 Mbps på en genomsnittlig server.

Med en typisk VPN är internethastigheten oundvikligen lägre än utan VPN.

Men med NordVPN kan du kombinera en "bekväm internetupplevelse, som om du inte är ansluten till en VPN" med perfekt säkerhetsprestanda.

Robust säkerhet och integritet

Med NordVPN får du de bästa säkerhets- och integritetsverktygen som finns tillgängliga. Tjänsten erbjuder AES 256-bitars kryptering, den nuvarande branschstandarden.

Det finns Perfect Forward Secrecy (PFS) för att skydda dina data och en kill switch för att skydda dig när du kopplar bort nätverket. När det gäller anonymitet sparar NordVPN inga loggar.

Hög kapacitet att bryta igenom VPN-blockeringar.

NordVPN kan också kringgå begränsningar för tjänster som Netflix, Hulu och BBC iPlayer. Den här VPN-tjänsten är idealisk för att strömma och ladda ner innehåll från torrent-webbplatser.

Det kan också användas för att komma förbi restriktioner för sociala medier i länder med sträng informationskontroll, till exempel Kina.

Ett stort antal samtidiga anslutningar

Med NordVPN kan du ansluta upp till sex enheter samtidigt, så att du kan få tillgång till internetinnehåll på alla dina enheter, från iPhone och Mac till Windows och Linux.

30-dagars full återbetalningsgaranti om du inte är nöjd.

NordVPN erbjuder möjligheten att prova tjänsten gratis i 30 dagar. Under denna 30-dagarsperiod kan du prova tjänsten riskfritt.

Om du är missnöjd skickar du bara ett enda meddelande "Please refund" så får du pengarna tillbaka.

↓pil (märke eller symbol)

Klicka här för att komma till den officiella webbplatsen för NordVPN.
*Nu med en 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti.

sammanfattning

この記事では、NordVPNのP2Pの使い方について解説しました。

NordVPNför attDen levereras med en fullständig pengarna-tillbaka-garanti under de första 30 dagarna.så det är en riskfri provperiod.

Om du faktiskt provar NordVPN och inte gillar det kan du få en fullständig återbetalning genom att skicka ett enkelt "Please refund." via kontaktformuläret på den officiella webbplatsen.

NordVPN erbjuder även tillfälliga rabatterbjudanden.För den senaste informationen om rabatter på NordVPN, gå tillKontrollera från följande länkar.

↓pil (märke eller symbol)

Klicka här för att komma till den officiella webbplatsen för NordVPN.
*Nu med en 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti.

Dela den med mig om du vill!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
Innehållsförteckning